ژوپیتر مدل ۱۸۰۰ / ۲۲۰۰ / ۳۲۰۰

دستگاه ژوپیتر محصول شرکت لیندنر یک دستگاه خردکن صنعتی تکمحور سنگینکار، با قدرت زیاد و محکم میباشد که اساساً برای خرد کردن موادی مورد استفاده واقع میشود که قبلاً پاکسازی نشده و نسبت بالایی از مواد خارجی در آن موجود است. پس از قرار دادن دستگاه و نصب اتصالات، ژوپیتر میتواند با بهترین وضعیت برای هر کاربردی مورد استفاده قرار بگیرد.