لیماتور ۱۲۰۰

کراشر ضربهای برای فرآوری مواد موجود در لایههای زیرین مخصوص کارخانجات بیوگازی

لیماتور کراشر ضربهای جدید ساخت لیندنر

لیماتور یک کراشر ضربهای مدولار چندمنظوره برای تجزیه منابع، ضایعات و مواد غذایی تجدیدپذیر برای کارخانجات بیوگازی است

مواد موجود در لایههای زیرین که وارد دستگاه میشوند به وسیله صفحات متحرک کراشر و تیغهای تیز کراشر، و همچنین گشتاور حاصل از مواد زیرآیند در حال دوران تجزیه میشوند. این سیستم کار تجزیه مواد لایههای زیرین را به صورت ملایم و در عین حال با حداکثر قدرت ممکن انجام میدهد و در نتیجه بازده گاز بالایی دارد.

لیماتور ۱۲۰۰

کراشر ضربهای برای فرآوری مواد لایههای زیرین برای کارخانجات بیوگاز

دستگاه لیماتور، یک کراشر ضربهای مدولار چندکاره برای تجزیه منابع، ضایعات و مواد غذایی تجدیدپذیر برای کارخانجات بیوگاز میباشد. مواد موجود در لایههای زیرین که وارد دستگاه میشوند به وسیله صفحات متحرک کراشر و تیغهای تیز کراشر، و همچنین گشتاور حاصل از مواد زیرآیند در حال دوران تجزیه میشوند. این سیستم کار تجزیه مواد لایههای زیرین را به صورت ملایم و در عین حال با حداکثر قدرت ممکن انجام میدهد و در نتیجه بازده گاز بالایی دارد. دستگاه لیماتور را میتوان در حالت فرآوری پیوسته و یا ناپیوسته (دستهای) مورد استفاده قرار داد.